تاريخ : شنبه 1 تير 1392 | 3:17 | نویسنده : حاجبی ارومیه

زعفران پس از آخرین کسو !

باور کنید که در عرض ۷ دقیقه حریف تمرینی شو از پا انداخت

الان هم که الانه سر حریفش ورم داره .

اگه به قلم هاش دقت کنید

هنوز بعد از ۳ بار شستشو آثار خون کاسه حریف رو به خود دارن .

فوق العاده پر پا و چوب زن / اما هنوز خیلی کار داره /

الان هم پیش دوست و برادر عزیزم آقای هوراندی از بچه های اهر هستش /

 جا داره از اینجا از محبت هاش تشکر کنم .

  • مطالب مرتبط
  • تعدادی از جوجه های امسال (2)
  • تعدادی از جوجه های امسال
  • جوجه های 92
  • نحوه ی شناسایی جوجه نر از ماده
  • جوجه های کسو دیده ی امسال
  • طرز شناسایی جوجه ی ماده از جوجه ی نر