تاريخ : پنجشنبه 14 دی 1391 | 3:56 | نویسنده : حاجبی ارومیه

 

دوست عزیز آقا رضا از گنبد !

ممنون بابت تماس تون

بخاطر قطعی فیبر نوری مخابرات هرچه سعی کردم

عکس مرغا رو براتون بذارم توی وبسایت نشد .

در اولین فرصت ممکن این کار رو براتون میکنم .

مجددا  شرمنده ام .

به امید دیدار

یا حق