تاريخ : چهارشنبه 1 آذر 1391 | 0:45 | نویسنده : حاجبی ارومیه

آدرس:

Adres:

GALODROME FLINES-LES-MORTAGNẸ(Café Salon)
73, RUE DE WIERS
FLINES-LES-MORTAGNE à 59158 ROUILLON
.....FRANSA.....

تقویم برگزاری در فرانسه :


 17.12.2011 

21.01.2012 

18.02.2012

03.03.2012 

24.03.2012 

07.04.2012 

21.04.2012

19.05.2012

PAZAR 27.05.2012 Not:Pazartesi avrupada Tatil

02.06.2012 

16.06.2012

PAZAR 01.07.2012

 

 ترکیه:

TÜRKİYE TÜM KANATLI VE KÜMES HAYVANLARI FEDERASYONU 2012 FAALİYET PROGRAMI

23-24-25 ARALIK TURGUTLU / ALİ

6-7-8 OCAK ADANA / ERKAN
13-14-15 OCAK ANKARA AÇILIŞ
20-21-22 OCAK İZMİR / SERKAN
27-28-29 OCAK ADANA / ADAKLI

10-11-12 ŞUBAT ANTALYA / OKAN
17-18-19 ŞUBAT İZMİR / TAYYAR
24-25-26 ŞUBAT KOZAN / RAMAZAN

2-3-4 MART AKSARAY
9-10-11 MART İZMİR / ÇAMUR HASAN
16-17-18 MART BİTLİS / MÜCAHİT
23-24-25 MART DENİZLİ / ŞEVKET

6-7-8 NİSAN İZMİR / TARSUSLU SAİT
20-21-22 NİSAN ANKARA / HAYMANA
27-28-29 NİSAN TRABZON / RIFAT

4-5-6 MAYIS ALANYA / CORÇ
11-12-13 MAYIS İZMİR / CEMAL
18-19-20 MAYIS ANTALYA / OKAN
25-26-27 MAYIS ANKARA / HAYMANA

1-2-3 HAZİRAN KOZAN / RAMAZAN
15-16-17 HAZİRAN İSTANBUL / HASAN
29-30-31 HAZİRAN ANKARA / KAPANIŞ - FEDERASYON KUPA TÖRENİ

  • مطالب مرتبط
  • برگه ی پست اکسپرس پست ترکیه
  • قوانین و مقررات مسابقات خروس فدراسیون خروسبازان ترکیه
  • افسانه ی خروس لاری
  • رام کردن خروس پرخاشگر و نافرمان ( دست آموز کردن خروس )
  • ارکان مهم خروسبازی