تاريخ : چهارشنبه 20 دی 1391 | 17:46 | نویسنده : حاجبی ارومیه

این جوجه   ۴.۵ / ۵  دانگ (یکی از سه جوجه  کور همدان  یا کوراوغلی دوست عزیزمان آقای آتشبار از تبریز )میباشد که دست بنده برای کهنگی و میدان آماده سازی میشود . مادراین جوجه هم از نسل فورمن  میباشد . شایان ذکر است که این جوجه ها از جوجه کشی های پارسال دوست بسیار ارجمندم آقای مهندس شهریار تاجیک میباشد .

 

  • مطالب مرتبط
  • تعدادی از جوجه های امسال (2)
  • تعدادی از جوجه های امسال
  • جوجه های 92
  • جوجه 10 ماهه لاله کج ( زعفران ) بسیار خوش استیل و پرچوب
  • نحوه ی شناسایی جوجه نر از ماده
  • جوجه های کسو دیده ی امسال