تاريخ : شنبه 29 مهر 1391 | 3:02 | نویسنده : حاجبی ارومیه

 

یک : نژاد اصیل

دو : تغذیه اولیه یا رشد استخوانی خروس

( که همان استیل و فرم بدنی خروس میباشد )

سه : آماده سازی برای مسابقه ( آمادگی بدنی )

چهار : شگرد خوب

پنج : چوب زنی ، قلم زنی و خارزنی

شش :  ( اصلی ترین رکن ) دوام زیاد و قدرت بدنی خوب خروس

 ( که به نحوه ی آماده سازی و تغذیه و نژاد خروس برمیگردد . )

  • مطالب مرتبط
  • ارکان مهم خروسبازی
  • تشکر از دوستان خوب