تاريخ : شنبه 29 مهر 1391 | 2:23 | نویسنده : حاجبی ارومیه

 

شش رکن اساسی در خروسبازی :

یک : عشقباز

دو : خروس اصیل

سه : جوجه کشی

چهار : احترام به حریف

پنج : دانستن اصول مبارزه

شش : احترام به حریف

  • مطالب مرتبط
  • ارکان اصلی در یک مبارزه ی خوب